Współczesna rzeczywistość stawia przed młodymi ludźmi coraz to nowe wyzwania. Dlatego w kształceniu dzieci nie wystarcza już tylko wiedza encyklopedyczna oparta na faktach naukowych. Muszą się one nauczyć samodzielnego rozwiązywania problemów i formułowania wniosków. Taką możliwość stwarza książka Mały geniusz, wydana jako praca zbiorowa specjalistów w zakresie psychopedagogiki i innych dziedzin. Pozycja ta ma na celu stymulowanie aktywności intelektualnej dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Nauka przez zabawę

Książka Mały geniusz składa się z szeregu zadań i łamigłówek. Tematyka obejmuje rozmaite obszary związane z życiem codziennym i orientacją w dalszym otoczeniu. To doskonały Prezent dla 8 latka najlepszy, ale ze względu na stopniowany poziom trudności może posłużyć dziecku również w późniejszym czasie. Zadania formułowane są w sposób przystępny a zarazem zabawny, co wpływa na utrzymywanie uwagi dziecka i motywuje do wielokrotnego sięgania po tę książkę. 

Kształcenie funkcji intelektualnych

Pozycja Mały geniusz obejmuje między innymi problematykę z zakresu przyrody, matematyki, logiki, muzyki, a także wiedzy o zjawiskach społecznych. Dodatkowym atutem jest bogactwo wyrazistych i barwnych ilustracji. Dzięki formule stawiania dziecka w sytuacjach zadaniowych książka pozwala rozwijać takie funkcje jak:

– myślenie logiczne,

– zdolność do analizy i syntezy,

– spostrzegawczość,

– kompetencje językowe,

– pamięć.

Walory edukacyjne

Rozwijanie i doskonalenie procesów poznawczych ma wpływ na kształtowanie inteligencji ogólnej. Dzięki temu dzieci mogą przetwarzać informacje i wykorzystywać je w twórczy sposób. Książka Mały geniusz uczy przede wszystkim rozwiązywania problemów. Ta umiejętność jest niezbędna zarówno w nauce szkolnej, jak też w świecie intensywnie rozwijających się technologii. Przechodzenie od prostych do bardziej wymagających zadań uczy dzieci pokonywania trudności. W przyszłości będą umiały podejmować stojące przed nimi nowe wyzwania. Wybierając okazjonalny prezent dla 8 latka zdecydowanie warto sięgnąć po pozycję Mały geniusz.